Judith Gerritsen | FIDONNA

Judith Gerritsen

Family mediator

“Ik hecht veel waarde aan de gunfactor over en weer.”

Een scheiding of een overlijden betekent vaak een periode van veel emoties, verdriet, terugkijken naar het verleden. Ook roept het veel praktische, financiële en fiscale vragen op. Hoewel ieders rechten en plichten belangrijk zijn, ga ik, als echtscheidings/nalatenschapsmediator graag uit van ieders wensen, belangen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor over en weer. Een evenwichtige balans tussen partijen in het mediationtraject is belangrijk. In mijn praktijk zie ik regelmatig dat de ene partij meer financieel onderlegd is dan de andere(n). Aan mij, als mediator, is het de taak om de balans tussen partijen te waarborgen. Ondersteuning door een financieel adviseur van de minder financieel onderlegde partij kan bijvoorbeeld uitkomst bieden. Uiteraard alleen als de ander daarmee akkoord is. Samen met jullie en eventuele adviseurs, kijk ik graag hoe we ieders wensen op elkaar af kunnen stemmen, de onderlinge balans kunnen waarborgen, rekening houdend met het geldende recht.

Ik ben van oorsprong fiscaal jurist, in die hoedanigheid werkzaam geweest bij EY en Deloitte en sinds 2006 geregistreerd mediator bij het MfN als echtscheidings en nalatenschapsmediator. Ik heb mijn eigen praktijk Partners in Mediation en ben daarnaast medeoprichter van De Mediation Compagnons. Ik ervaar het zijn van mediator als een mooi en bijzonder beroep. Een beroep waarbij mijn financiële/fiscale achtergrond, empathisch vermogen, oplossingsgerichte instelling, ervaringsdeskundigheid en natuurlijke betrokkenheid prachtig bijeenkomt.

Ons team

“Herkenning, willen helpen en klaar staan als je
dat nodig hebt. Dat is onze drijfveer!”

TEAM FIDONNA