Margot Dussel | FIDONNA

Margot Dussel

Notaris

Sinds 1999 ben ik notaris te Rotterdam. Ik kan goed luisteren en lever graag een constructieve bijdrage aan een oplossing voor elk voorliggend vraagstuk. Door de jaren heen heb ik kennis en ervaring opgedaan binnen het gehele notariële speelveld van het ondernemingsrecht, familierecht en vastgoed, zowel nationaal als internationaal. Dit maakt dat ik in brede zin met je mee kan denken.

De grootste charme van het notariaat is wat mij betreft het werken voor en met (vaak heel verschillende) mensen. Mijn uitdaging is om telkens weer de juiste toon te vinden en de beste oplossing te bedenken voor ieder verschillend vraagstuk. Ik geniet daarbij van de samenwerking met alle betrokkenen.

Ons team

“Herkenning, willen helpen en klaar staan als je
dat nodig hebt. Dat is onze drijfveer!”

TEAM FIDONNA