Nicolien Belle

Mijn werkervaring als jurist, therapeut en bankier zet ik graag in omcliënten bij te staan met alle juridische, sociale en administratieve aspecten van het beheren van hun financiële huishouding. Mijn kantoor is gespecialiseerd in bewind, curatele, nalatenschappen, financial planning en letselschade.

Het is voor velen een uitdaging om direct de gevolgen te overzien van ingrijpende gebeurtenissen zoals een ongeval, onverwacht overlijden of (beginnende) dementie. Deze leiden immers veelal tot spanningen binnen de familie of de relatie. Fysieke en psychische beperking verhouden zich nu eenmaal slecht tot de kalmte en het overzicht dat je nodig hebt om je te richten op de toekomst. Elke situatie is anders en vraagt om oprechte betrokkenheid en maatwerk.

Cliënten omschrijven mij als empathisch en accuraat. Advocaten, belangenbehartigers en andere partijen rondom mensen met niet-aangeboren hersenletsel en andere letselschade slachtoffers vinden in mij een volwaardige gesprekspartner. In veel gevallen komen ook vermogensbeheer, erfrecht en financiële planning om de hoek kijken.

Ik overzie het hele speelveld en ben daarom vaak van toegevoegde waarde. Dat ik maatschappelijk van betekenis mag zijn, met name voor diegenen die wat extra hulp kunnen gebruiken, is mij een groot voorrecht.

“Herkenning, willen helpen en klaar staan als je
dat nodig hebt. Dat is onze drijfveer!”

TEAM FIDONNA